Visi & Misi

Visi

Menjadikan Maktab Tentera Diraja Sebagai Sebuah Institusi
Pendidikan Bestari yang Terunggul

Misi

Menyediakan Pendidikan Bestari Berkualiti
Secara Menyeluruh Untuk Melahirkan Pemimpin Berwibawa,
Berketrampilan dan Bersasiah Mulia Dalam Sektor Perkhidmatan Awam,
Korporat dan Angkatan Tentera Malaysia