Pejabat Tadbir Awam

 Bil. Nama Jawatan Telefon
1 Puan Zaidah binti Hj Othman Pegawai Tadbir Awam (PTA) 03-89465547
2 Puan Paridah binti Mustapha Ketua Kerani (CC) 03-89465548
3 Pejabat Tadbir Awam 03-89465548